PROJEKT

Tytuł projektu:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy P.P.H.U. Format Robert poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R

Okres realizacji projektu:

1 luty 2019 – 31 grudnia 2019

Cel projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost konkurencyjności P.P.H.U. FORMAT, który Wnioskodawca zamierza osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby wytwarzanych i wdrażanych innowacji w szczególności w zakresie efektywności procesu obróbki plastycznej blach oraz poprzez dostarczenie innowacyjnych produktów i usług.

Planowane efekty:

W ramach inwestycji Wnioskodawca poniesie wydatki (współfinansowane z Funduszy Europejskich) na adaptację hali produkcyjnej, jej wyposażenie (w tym nabycie prasy krawędziowej) oraz na wdrożenie systemu ERP.

Wartość projektu: 14 654 607,45
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 11 914 315,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 170 010,25 zł

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. FORMAT poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych procesu obróbki blachy.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2016 – 31 grudnia 2017

Cel projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost konkurencyjności P.P.H.U. FORMAT, który Beneficjent zamierza osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie liczby wytwarzanych i wdrażanych innowacyjności w szczególności w zakresie optymalizacji własności materiałów i narzędzi do obróbki plastycznej blachy. Przeprowadzenie niniejszej inwestycji stanowić będzie kluczowy czynnik dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w kolejnych latach.

Planowane efekty:

W ramach inwestycji Beneficjent poniesie wydatki (współfinansowane z Funduszy Europejskich) na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym oraz jej wyposażenie.

Wartość projektu: 17 963 264,80 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 9 775 935,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 399 171,04 zł

Projekt współfinansowany w ramach Poddziałania 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

Zapraszamy do kontaktu z odpowiednimi działami JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?
SKONTAKTUJ SIĘ NAMI!